Fyr i forskningsteltet

Forskning.no retter søkelyset mot skjæringspunktene mellom forskning og politikk.

Av Erlend Wessel Carlsen

– Det som bør være viktig for oss, er at forskningen vår kommer ut, slik at politikerne kan ta informerte valg. Det er den viktigste påvirkningen vi kan ha, sier forsker Hilde Pape i en artikkel på Forskning.no.

Pape utdyper at «forskningen konkurrerer stadig mer med falske nyheter. Politikere driver kanskje mer enn noen gang «cherry picking» der de plukker ut enkeltstudier som passer dem best».

Nettstedet eksemplifiserer uenighetene i forskningsmiljøer med snusdebatten, der Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet reagerer på at instituttets ledelse gir råd til myndighetene om snus som ikke er basert på forskning, men ideologi.

– Vi ser nå eksempler på at helsemyndighetene har gått bort fra den evidensbaserte politikken og lager en politikkbasert evidens. De henter ut den forskningen som passer for å støtte opp under et tiltak som de allerede har bestemt å gjennomføre, uttaler Lund til Forskning.no i nevnte artikkel.

Debatten omkring snusforskning holdes av Pape frem som «den mest åpenbare konfliktfylte forskningen ved Folkehelseinstituttet». Snusdebatten er også viet en egen sak på Forskning.no.

 

 

 

 

 

Del