Forskning på snus

I de senere år har en rekke svenske studier blitt publisert om effekten snus har på vår helse basert på svenske forhold. Tidligere publisert forskning om tobakksprodukter har hovedsakelig også omhandlet produkttyper som brukes i andre deler av verden, som India, Sudan og USA, noe som betyr at resultatene ikke har vært representative. Informasjonen gitt her er et sammendrag av gjeldende forskning på snus av typen som brukes i Sverige og resten av Norden.

Swedish Match søker kontinuerlig å redusere eller minimere helseskadelige emner i sine snusprodukter og samtidig bidra til økt kunnskap om egenskaper og bruk av snus. Derfor har Swedish Matchs en egen forskning og utviklingsavdeling, som fokuserer på kontinuerlig forbedring av produktene.

200 år svensk snus

Snus av typen som brukes i Norden har en historie som strekker seg tilbake nesten 200 år. I Sverige har snus vært et av de dominerende tobakksproduktene i et helt århundre. Helseeffekter har nå blitt godt dokumentert i et stort antall svenske vitenskapelige studier.

Samlet sett er bruken av tobakk i Sverige på nivå med mange andre europeiske land. Til tross for dette er risikoen for å dø av tobakksrelatert sykdom lavere i Sverige enn i andre europeisk land. Dette gjelder menn. En grunn som bidrar til dette, antas å være det faktum at svenske menn bruker snus betydelig mer enn de røyker. Risikoen for svenske kvinner er sammenlignbar med det for kvinner i andre deler av Europa.

Gjennomgang av den vitenskapelige litteraturen på snus

En vurdering av alle vitenskapelige peer-reviewed studier på svensk snus frem til 31. desember 2009 ble utarbeidet av det internasjonale konsulentfirmaet ENVIRON.

Rapporten dekker alle områder, inkludert kjemisk sammensetning, biomarkører av eksponering og effekt, toksikologiske studier, menneskelige helseeffekter, inkludert tann- og orale effekter, kreft, kardiovaskulær sykdom, gastrointestinal sykdom, metabolsk sykdom, graviditetsutfall og reproduktive effekter, effekter på spedbarn, nevrologisk sykdom, og diverse andre helsemessige resultater.

I alt er over 250 vitenskapelige studier er sitert. Gjennomgangen bekrefter at svensk snus har en veldokumentert og gunstig risikoprofil i forhold til de aller fleste andre tobakksprodukter.

Rapporten kan leses her.

Del