Skal undersøke om snus kan beskytte mot alvorlig coronasykdom

En forskningsgruppe fra Sverige har starter forskning om snus kan hindre alvorlig coronasykdom. 

 Av Birk Ottestad

 Forskningsrapporter fra Frankrike og England viser at røykere er underrepresentert i statistikken for coronadødsfall. Nå skal en svensk forskningsgruppe undersøke om snusere har større sannsynlighet til å gå fri for alvorlig sykdom som følge av Covid-19, ifølge Dagens Nyheter

 Franske forskere har også lagt press på Sverige, som ønsker å vite om nikotin i snus kan beskytte mot alvorlig coronasykdom. En hypotese for forskningen er at nikotinet kan hindre viruset fra å trenge seg inn i cellene vi har i kroppen og for videre spredning.

Cecilia Magnusson, virksomhetssjef ved Centrum for epidemiologi og samfunnsmedisin peker på at Sverige med sin snustradisjon, har et stort antall snusere i befolkningen.

 Om det skulle vise seg at også snus ser ut til å beskytte mot alvorlig covid-19, så kan man jo dra slutningen at det har noe med nikotin å gjøre, sier professor Cecilia Magnusson til Dagens Nyheter.  

 Man kan også kanskje tenke seg at personer som vurderer å slutte med snus kanskje velger å vente med det til etter pandemien, sier Magnusson.

Del