For første gang på 35 år endrer USA på røykpakkeadvarslene

Fra 18. juni 2021 kommer advarslene på røykpakker i USA til å dekke 50 prosent av pakken. Det er første gang siden 1984 at noe endres.

Av Petter Gjelsnes

De nye bildene på røykpakkene skal ha budskap om mindre kjente negative helseeffekter ved røyking i følge FDA (U.S Food and Drug Administration). For eksempel viser forskning at røykere har nesten fire ganger så stor sjanse for å få blærekreft sammenlignet med ikke-røykere. I USA dør årlig så mange som 5000 personer av denne type kreft som følge av røyking. Den 22. oktober konkluderte også amerikanske Food and Drug Administration at det skal bli lov å markedsføre snus som et mindre helseskadelig alternativ til sigaretter les hele saken her.

Betydelig kunnskapsmangel

Mitch Zeller, JD, leder i FDA Center for Tobacco Products, sier på FDA sin nettside at advarslene på røykpakkene ikke har vært endret siden 1984, og at de er mer eller mindre usynlige for både røykere og ikke-røykere.

– Advarslene er små, dårlig plasser og mangler bilde. I tillegg viser forskning at det er betydelig kunnskapsmangel om de negative helseeffektene ved røyking, sier han.

Følgende advarsler vil være å finne på de nye røykpakkene fra juni neste år:

· Røyking kan skade dine barn

· Røyking forårsaker dødelig lungesykdom hos ikke-røykere

· Røyking forårsaker kreft i hode og nakke

· Røyking forårsaker kreft i blæren, hvilket kan føre til blod i urinen

· Røyking under graviditet hemmer fosterets utvikling

· Røyking tetter arterier og kan derfor forårsake hjertesykdommer og hjerneslag

· Røyking forårsaker KOLS – en lungesykdom som kan være dødelig

· Røyking reduserer blodstrømmen, hvilket kan bidra til erektil dysfunksjon

· Røyking reduserer blodstrømmen til ulike kroppsdeler, hvilket kan kreve amputasjon

· Røyking fører til diabetes type 2, hvilket hever blodsukkeret

· Røyking bidrar til grå ster, hvilket kan bidra til blindhet

 

 

Del