Folk liker de nye snusboksene

De nye snusboksene skulle bli så stygge at de skulle få folk til å kaste snusen for godt. Men så feil kan man altså ta. En fersk undersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet viser at 30 prosent av respondentene faktisk liker de nøytrale boksene. Tilsvarende tall for de gamle boksene er på 20 prosent.

Av Birk Ottestad

I artiklene om undersøkelsen publisert på blant annet Forskning.no og i Nettavisen, står det at det ble gjennomført til sammen fire undersøkelser. To undersøkelser med 1200 ungdommer i alderen 16-21 år, og to undersøkelser med mer enn 2500 voksne respondenter.

Ærlig farge

Da Helseminister Bent Høie (H) la frem forslaget om de nye snusboksene, var han klar på at målet med nye farger var å gjøre snusboksene styggere.

– Vi har funnet frem til den fargen som har minst appell, og som ikke gir en god følelse i forhold til produktet som er inne i pakningen. Det er en ærlig farge, sa Høie til Nettavisen da forslaget ble lansert.

For tidlig å si noe om effekt

Til Forskning.no, sier Ingeborg Lund – en av forskerne som har jobbet med undersøkelsen, at en skal være forsiktig med å tolke for mye inn i den økte andelen som liker snusboksene.

– Det er for tidlig å si noe om effekten av dette tiltaket, og det blir heller ikke riktig å se på effekter på snus isolert sett. Vi kan ikke i våre tall se noen tegn til økning i omfanget av snusbruk fra 2017 til 2018, og jeg tror heller ikke at noen har hatt forventninger om kortsiktig målbare endringer i bruk, sier Lund.

Skryt for fint design

Forslaget har imidlertid ikke fått den responsen helseministeren så for seg eller ønsket. Rett før snusboksene gjorde sitt inntog i norske butikker, fikk de skryt for sitt stilige utseende. Til NRK sa masterstudent Vilde Rolfsen ved Kunsthøyskolen i Oslo at fargen er ganske fin.

– De gamle boksene var jo ganske harry, så de nye virker kanskje mot sin hensikt, sa Vilde Rolfsen til NRK da de nye boksene ble lansert.

Del