FHI-forsker tror et smaksforbud på snus vil føre til at flere begynner å røyke

Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Karl Erik Lund, sier til VG at flere kan begynne å røyke hvis snus med smak forbys.  

– Hvis man forbyr smakstilsatt snus, risikerer vi at andelen røykere går opp igjen. Og det ønsker vi ikke, sier Lund til VG torsdag. 

Videre forteller han at erfaringer fra USA underbygger nettopp dette: 

– I California forbød de smakstilsettinger i e-sigaretter. Det førte til et oppsving i røyking blant unge. Det kan være en uheldig konsekvens av å ta bort smakene i snus. 

Regjeringen kommer med en folkehelsemelding i løpet av våren. Her er det allerede lekket at både smaksforbud på snus og et forbud mot tobakk for kommende generasjoner drøftes som mulige forslag i meldingen. 

Lund og kollegaene hans er forsket på hvem som i dag bruker smakstilsatt snus. Undersøkelsene har vist at disse produktene har vært mest utbredt hos tidligere røykere. Til VG peker Lund på at smakene er en viktig ingrediens for å trekke røykere bort fra det som er mer farlig, sigarettrøykingen, til det som ikke mindre farlig, snusprodukter.  

Internasjonale studier har tidligere vist at snus er den mest effektive metoden for røykeslutt. Likevel er snus per i dag ikke en anbefalt sluttemetode av norske helsemyndigheter.  

Flere kritikere mener at det er en utfordring at mange unge som i dag begynner å snuse, ikke ellers ville begynt å røyke.  

På dette svarer Lund til VG at det handler om en balansegang: 

– Ja, du må veie fordeler og ulemper. Til nå har smakene vært veldig viktig for å trekke folk bort fra sigaretter til snus. I fremtiden vil det være færre røykere og hvis man da ønsker å få færre snusbrukere, så går man kanskje til det tiltaket å fjerne smaken. Men da risikerer man altså at en del hopper tilbake til sigarettene. 

Hele intervjuet med Karl Erik Lund kan du lese her: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/AP0gbr/fhi-forsker-advarer-mot-aa-forby-snus-med-smak

Del