Farlige stoffer i snus

Snus inneholder – i likhet med en rekke andre matvarer – skadelige stoffer. Snusinfo leverer oversikten, og viser hvor ørsmå mengder det er snakk om.

Av Erlend Wessel Carlsen

Stoffene på denne listen er i seg selv kategorisert som kreftfremkallende eller farlige for kroppen på andre måter. Men det betyr ikke automatisk at det gir kreft eller at det er farlig. For å vurdere farlighetsgraden av slike produkter, må man også se på mengde og eksponering. Da finner man relativ risiko.

Et banalt eksempel på dette er: En løve ansees å være relativt farlig for mennesker. Møter du den «på tur» i jungelen utgjør det en stor fare for liv og helse. Men ser du en løve i et bur i en dyrehage er løven fortsatt like farlig, men omstendighetene gjør at du ikke eksponeres for den på samme måte. Likevel er det kanskje en ørliten, mikroskopisk sjanse for at man kan bli skadet av løven i dyrehagen.

Isolert sett – i stor nok mengde – er alle de nevnte stoffene farlige for menneskekroppen. Men, det er ikke advarselstekster på frukt, grønnsaker, brød eller kjøtt med tanke på de nevnte eksemplene.

Hvorfor finnes disse produktene i snusen? Svaret er enkelt. De tas opp av tobakksplanten fra jordsmonnet. Når planten henter næring fra jorden, følger disse stoffene med. Det forklarer også hvorfor en rekke av de overnevnte eksemplene finnes i frukt, grønnsaker og ris, som alle henter næring fra jorden.

Porsjonssnusen som er brukt som referanse er en tradisjonell porsjonssnus (Ettan original porsjon, 24 gram) og dersom man skal få i seg stoffene som er brukt i sammenligning under, må man spise snusen (noe som absolutt ikke er å anbefale), som betyr at faktisk inntak er langt lavere enn tallene i oversikten.

 

NDMA – flyktige nitrosaminer

Foto: Dreamstime

Det er like mye NDMA i 100 gram bacon, som i 17 bokser porsjonssnus.

Bensapyren

Foto: Dreamstime

Det er like mye bensapyrener i 100 gram grillet kjøtt som i 18 bokser porsjonssnus.

Kadmium

Foto: Dreamstime

Det er like mye kadmium i 100 gram fisk og skalldyr som i 3 bokser porsjonssnus.

Bly

Foto: Dreamstime

Det er like mye bly i 100 gram salat som i 1 boks porsjonssnus.

Arsenikk

Foto: Dreamstime

Det er like mye arsenikk i 100 gram ris som i 7,5 bokser porsjonssnus.

Krom

Foto: Dreamstime

Det er like mye krom i 100 gram frukt og grønnsaker som i 3 bokser porsjonssnus.

Nikkel

Foto: Dreamstime

Det er like mye nikkel i 100 gram brød som i 2 bokser porsjonssnus.

Nitritt

Foto: Dreamstime

Det er like mye nitritt i 100 gram spinat som i 1 boks porsjonssnus.

Nikotin

Foto: Dreamstime

Nikotin er klart høyest konsentrert i tobakksplanten. Men nikotin finnes også i en rekke andre planter, som tomat, chili, potet, aubergine, etc. Les mer om det her.

Tobakksspesifikke nitrosaminer (TSNA)

Foto: Dreamstime

Dette finnes – som navnet tiliser – kun i tobakk, og har dermed ikke andre produkter å sammenligne med. I snus utgjør TSNA 0,4 PPM (parts pr. million), mens i sigaretter er tallet 13.000 PPM.

 

Kilde: Swedish Match

Del