Få svenske menn dør som følge av tobakksbruk

De europeiske landene er så og si sidestilte når det kommer til tobakksforbruk. Likevel er det langt færre menn som dør av tobakksrelaterte helseskader i Sverige enn resten av Europa, ifølge seniorforsker ved FHI, Karl Erik Lund.

Grunnen er enkel. Sverige har det høyeste snusforbruket. Til Nettavisen sier Lund at svenske menn bruker omtrent akkurat like mye tobakk som snittet for menn i resten av Europa.

– Likevel er det langt færre menn som dør av tobakksrelaterte helseskader i Sverige enn i resten av Europa, sier han.

Noe som ifølge Lund skyldes at tobakk som brukes av svenske menn først og fremst er snus. I resten av Europa er det sigarettene som dominerer.
Svenske jenter tviholder på røyken

For kvinner er saken dessverre noe annerledes. Ettersom svenske kvinner tradisjonelt sett har valgt sigaretten over snus, viser det seg at dødsfall som skyldes tobakk er hyppigere blant svenske kvinner. Faktisk er de langt over snittet i flere kategorier, som lungekreft, slag og kols, i hele Europa.

Lund og 99 andre forskere fra hele verden mener at tallene taler for seg selv: Det er mindre farlig å snuse enn å røyke. Det er også stor enighet om at snus kan redusere helserisiko hos røykere som ikke kan eller vil slutte med nikotin

Del