EU bommer når snus sidestilles med røyk

I EU sin plan for å bekjempe kreft brukes det milliarder av kroner. Det som er rart er at det i planen ikke gjøres noen forskjell på snus og sigaretter. Noe som nå møter motbør fra flere hold.

Av: Silje Grønli

Når EU nå planlegger å investere milliarder i å bekjempe kreft er målet er å redusere dødsfall og antall mennesker som rammes av sykdommen. Da den nye planen ble lagt frem, viser den til fire fokusområder. En av disse satsingsområdene er et uttalt mål om «En røyk- og snusfri generasjon» innen 2040.

EU likestiller dermed snus med sigaretter. Dette til tross for at det ikke finnes forskning som beviser at snus medfører økt risiko for å utvikle kreft.

EU bør se til Sverige

Nike Örbrink, fagforeningleder i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, stiller i en debattartikkel på Europa-portalen spørsmål om EUs plan mot kreft når det gjelder snus vs. sigaretter.

– Den kommende revisjonen av tobakksdirektivet representerer en unik mulighet for EU å redusere røyking ved å åpne for røykfrie tobakksprodukter. For å lykkes i kampen mot kreft har Kommisjonen nå muligheten til å studere Sverige som et unikt eksempel. Statistikken er klar, og Sveriges lave andel kreft i befolkningen burde inspirere, skriver Nike Örbrink i debattartikkelen.

Jörgen Warborn er EU-parlamentariker for Moderaterna. Han stiller også spørsmål ved EU-kommisjonens prioriteringer og at EU likestiller snus med sigaretter i sitt arbeid for å bekjempe kreft.

– Omtrent to tredjedeler av tobakksforbruket i Sverige er snus. Snus er selvfølgelig ikke et helseprodukt, men viktigheten av å redusere graden av dårlig helse er veletablert og umulig å ignorere. EU bør også være våkne nok til å innse dette. At Sverige er blant de fire medlemslandene i EU som har de laveste dødsfallene fra kreft, er en direkte konsekvens av mindre røyking ettersom Sverige har den laveste andelen røykere i hele Europa, sier Jörgen Warborn til svenske Snusforumet.no.

Feil å blande inn snus.

Det faktum at EU ikke skiller mellom snus og sigaretter i sin plan mot kreft, blir også møtt med overraskelse av internasjonale eksperter. Clive Bates er basert i Storbritannia og er talsmann for prinsippet om reduksjon av skader som følge tobakksbruk. Til Snusforumet sier han at EU sin plan mot kreft er grunnleggende feil når de setter er overordnet mål om å redusere tobakksbruket til under fem prosent innen 2040.

– Den bør i stedet fokusere på røyking. Den store forskjellen i risiko er mellom brennbare og ikke-brennbare produkter, ikke mellom tobakk og ikke-tobakk. Ved å fokusere på tobakksbruk i stedet for røyking, mister EU-kommisjonen fordelen ved å bytte fra høyrisiko tobakksprodukter – som sigaretter – til tobakksprodukter med lav risiko, for eksempel snus. Dette er en alvorlig feil, men jeg tviler på at det var et uhell, sier han.

Del