Disse bør ikke bruke snus

Snus er et nytelsesprodukt. Men i likhet med andre nytelsesprodukter er det visse grupper som bør unngå produktet.

Av Snusinfo.no

En av virkningene til nikotin er at det får blodårene til å trekke seg sammen. Det i seg selv er ikke beviselig at kan skade, men for visse grupper av befolkningen kan dette medføre ulemper, som gjør at både norske helsemyndigheter og Swedish Match fraråder bruk av snus.

Gravide og ammende

Bruk av snus under graviditeten øker risikoen for lav fødselsvekt, prematur fødsel og dødfødsel. Dette er fordi blodårene i navlestrengen også trekker seg sammen, og dermed fører til at fosteret får mindre næring. Les mer om dette her.

Mennesker med hjerte/karsykdommer

Snusbruk synes særlig å være knyttet til økt risiko for tidlig død etter oppstått hjerneslag eller hjerteinfarkt, opplyser Nasjonalforeningen for Folkehelsen.

Mennesker med prostatakreft

En ny forskningsrapport har påvist sammenheng mellom snusbruk og økt dødlighetsrisiko for pasienter diagnostisert med prostatakreft.

Barn under 18 år

Barn skal ikke snuse. Derfor er Swedish Match utelukkende posititve til de nye reglene om lisensordning, som – i likhet med alkoholsalg – krever at utsalgssteder som selger snus behøver lisens, som kan inndras dersom man selger snus til mennesker under 18 år.

Del