Dette er tobakksfri snus

I Norge er det et forbud mot å innføre nye tobakks- og nikotinprodukter. Snus uten tobakk, såkalte nikotinposer, er per i dag ikke et godkjent produkt på snusmarkedet og kan dermed heller ikke selges lovlig i Norge.   

De siste 15 årene har andelen sigarettrøykere sunket betraktelig i Norge. Mange bruker snus som hjelpemiddel for å kvitte seg med uvanen og helserisikoen som ligger i å røyke. Årsaken er for at mange at de ønsker det lille kicket som nikotinen gir, uten at det fører til plager for omgivelsene eller er helseskadelig slik som tobakksrøyking her.   

Det har vært en dobling i andelen som bruker snus daglig de siste ti årene. Blant menn har det vært en økning fra 12 til 19 prosent, og blant kvinner en økning fra to til syv prosent. Det er omtrent like mange som brukes snus daglig blant unge i aldersgruppen 16-24 år nå som det var for ti år siden.  

Likevel får norske snusere ikke tilgang til tobakksfrie alternativer.  

Man skal ikke lenger enn til Sverige for få kjøpt tobakksfri snusalternativer. Det nærmeste man kommer tobakksfrie nikotinposer til salgs i Norge i dag er nikotinholdige røykesluttprodukter som selges som legemidler på apoteket, tilsvarende nikotintyggegummi.

Disse posene omfattes ikke av forbudet fordi de klassifiseres som legemidler, men inneholder så å si den samme nikotinmengden som tobakksfri snus som klassifiseres som et nytt tobakks- og nikotinprodukt. Det synes mange er uforståelig.   

Hva er tobakksfri snus? 

Tobakksfri snus er snus uten tobakk, men med nikotin fremstilt fra tobakksplanten.   

Tradisjonell snus inneholder oppmalt tobakk, mens tobakksfri snus – nikotinposer – i all hovedsak inneholder plantefiber og smak, uten tobakk. Uten tobakk i snus blir det mindre kreftfremkallende tobakksstoffer, såkalt nitrosaminer.   

Nikotinet i nikotinposer er ikke mer skadelig enn nikotinet i røykesluttprodukter. Gravide og de under 18 skal ikke bruke noen form for nikotin, men for andre voksne er ikke nikotin i seg selv særlig farlig i de lave dosene som man får i seg gjennom normal bruk. Det har både Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket slått fast.  

Nikotinen i nikotinposer forekommer i mengder som er lavere eller lik de som finnes i eksisterende, tradisjonelle snusprodukter på markedet. 

Så hvorfor vil ikke helsemyndighetene ha tobakksfri snus i Norge? 

Tobakksholdig snus er forbudt i EU og nikotinposer faller utenfor reguleringen fordi produktet ikke inneholder tobakk og er derfor ikke omfattet av forbudet. For unntak fra forbudet må man søke Helsedirektoratet om dispensasjon.  

Flere snusprodusenter har lenge ønsket å kunne tilby tobakksfrie nikotinposer til norske snusere. Nylig fikk Swedish Match avslag på en søknad om å selge slike nikotinposer, til tross for at FHIs egen konklusjonen peker på at tobakksfrie nikotinprodukter sannsynligvis vil gi en vesentlig mindre kreftrisiko sammenlignet med tradisjonelle snusprodukter.  

Dette betyr at for å selge disse produktene er produsenter fremover pålagt å tilsette tobakk i nikotinposene, selv om produktet er ment å være et tobakksfritt. 

Del