Danskene innfører nøytral emballasje på tobakksprodukter

Danmark følger i Norges og Bent Høies fotspor og innfører nøytral emballasje på tobakksprodukter fra 1. juli. Det til tross for at effekten her til lands har latt vente på seg.

Av: Silje Grønli

I tillegg til Norge har Australia, Irland, Storbritannia, Frankrike, Belgia, Nederland m. flere allerede innført ordningen med nøytrale tobakkspakker.

Snusbruken her i landet har holdt seg stabil siden før standardpakkene gjorde sitt inntog, men helseminister Bent Høie er fremdeles overbevist om at de grønne snusboksene har en effekt på ungdoms snusvaner.

– Det langsiktige målet med standardiserte tobakkspakninger er å hindre at barn og unge begynner med røyk og snus. Det er positivt at vi ikke lenger har rosa og lilla snusbokser, sa han til TV2.

Tall fra SSB viser at 10 prosent av Norges befolkning snuste i 2016. i 2020 var tallet 13 prosent viser ferske tall fra SSB.

Høie understreker imidlertid at han synes det er for tidlig å konkludere på effekten pakkene har.

– Vi har tro på at snusbruken blant unge vil reduseres på sikt. Det tar tid å endre holdninger, og tre år er ikke spesielt lenge i denne sammenheng, sa han videre.

Danskene innfører i tillegg en ny lov om røykfri skole fra 31. juli, da kan man hverken røyke, dampe eller snuse i skoletiden, hverken på eller utenfor skolens område.

I en undersøkelse som Danske Gymnasier har gjennomført i samarbeid med Røgfri Fremtid viser at de aller fleste videregående skoler er klare til å gå enda lenger enn lovkravet. 70 prosent av skolene vil innføre røykfri skoletid for både studenter og ansatte, og 20 prosent har allerede gjort det. Skriver danske Politiken i denne artikkelen.

Les mer om effekten av nøytrale snusbokser her.

 

Del