Danske helsemyndigheter med feilaktige uttalelser om nikotin

I en artikkel fra danske Kristeligt Dagblad argumenterer Professor i tobakkforebygging Charlotta Pisinger for at risikoen for å begynne å røyke øker hvis du bruker produkter som snus og nikotinposer som ung.

 Av: Silje Grønli

I et tilsvar til denne artikkelen henviser Inger Schroll-Fleischer, direktør i den danske bransjeforeningen Nikotinbranchen, til erfaringer fra land som for eksempel Sverige, hvor antallet røykere er lavt og som går mot denne uttalelsen. Den siste undersøkelsen fra Eurobarometer om europeernes holdninger til tobakk og e-sigaretter fra 2021 underbygger også dette. Spesielt interessant er det også sett i lys av den mangeårige svenske tradisjonen med snus som røykfri kilde til nikotin.

I tilsvaret påpeker hun at inngangsportargumentet har vært gjenstand for forskning uten at det er funnet noe som støtter oppunder den påståtte forbindelsen. Tvert imot viser Eurobarometeret at spredning av røykfrie produkter delvis hjelper røykere med å legge sigarettene på hyllen og bytte til alternative nikotinkilder, samt at det er en faktor i å forhindre at unge begynner å røyke, tilføyer hun.

Schroll-Fleischer skriver videre at påstanden om nikotinprodukter som inngangsport til røyking ikke har noe grunnlag i den virkeligheten man ser i for eksempel Norge og Sverige. Hun viser også til at snus og nikotinposer ikke er røykesluttprodukter som dem vi kjenner fra farmasøytisk industri, og at de røykfrie nikotinproduktene derimot er en måte å dekke et eksisterende nikotinbehov på uten de mange skadelige effektene forbundet med sigarettrøyking.

Videre peker hun på at uttalelser som denne, fra Charlotta Pisinger, viser at danske helsemyndigheter sitter fast i en oppfatning av at nikotinkonsum kun er knyttet til røyking. Røykfrie alternativer er for mange en reell måte å slutte å røyke på, samtidig som man fortsatt får dekket behovet for nikotin.

Danske myndigheter har ikke selv utført studier for å se på effekten av å bruke for eksempel nikotinposer, noe Schroll-Fleischer avslutningsvis frykter kan føre til en noe unyansert debatt rundt emnet.

Del