Dagligrøyking er ut

På starten av 2000-tallet var røyk langt mer vanlig enn snus. Selv blant de unge. Det siste tiåret er det stikk motsatt. Kun ni prosent av befolkningen røykte daglig. Blant de unge mellom 16 og 24 år var det kun to prosent.

Av Petter Gjelsnes

Samtidig har snusbruken blant unge nordmenn økt stadig siden det åttitallet. Ifølge tall fra SSB snuser daglig i dag én av fem unge mellom 16 og 24 år. I en artikkel i Adresseavisen sier seniorforsker Karl Erik Lund hos Folkehelseinstituttet at den norske endringen i nikotinmarkedet er svært positiv.

– Samlet sett vil dette resultere i en formidabel folkehelsegevinst. Vi kan forvente langt færre nye tilfeller av KOLS, lungekreft og hjerte-/karsykdommer. Disse sykdommene er til sammen årsak til 70 prosent av de røykerelaterte dødsfallene. Snus, om enn ikke risikofritt, øker ikke risikoen for å få noen av disse tre sykdommene, sier han

Bred enighet

Selv om det er bred enighet om at snus er bedre for helsen enn røyken, er det omdiskutert i forskningsmiljøet hvor skadelig snus egentlig er. Direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet uttalte i januar at han er bekymret over at andelen som snuser øker, og da særlig fordi det er mest utbredt blant de yngre.

– Snus er ikke risikofritt. Det kan være sammenheng med kreft i spiserør og bukspyttkjertel, men datagrunnlaget er usikkert. Snusbruk er også satt i sammenheng med svangerskapskomplikasjoner. I tillegg er også nikotinavhengighet en naturlig konsekvens, som igjen tilfører en økonomisk belastning, sier Karl Erik Lund til Adresseavisen.

Del