Forfatter Erlend Wessel Carlsen

Nyheter
Snusen er i spill

Både smaksforbud på snus og et forbud mot tobakk for kommende generasjoner drøftes nå blant norske politikere.  Regjeringspartiene diskuterer både «et livsvarig tobakksforbud for kommende generasjoner»…

1 2 3 7