Ingen dødsfall kan relateres til snus

 

Snus gir ikke alvorlige helseskader, slår ny global helserapport fast.

Av Erlend Wessel Carlsen

En analyse av global sykdomsbyrde ble nylig publisert i tidsskriftet The Lancet.

Analysen slår fast at over 6 millioner mennesker dør av sigaretter hvert år på global basis. Tallet for røykfri tobakk er 48.000, primært knyttet til indiske produkter.

For snus er tallet null.

Det er ikke første gang analysen presenteres, men det er første gang snus skilles ut fra sekkebetegnelsen tobakk.

Nyheten ble først publisert av TV 2, fordelt på to saker. Disse kan sees her og her. Førstnevnte tar for seg rapporten, mens den andre reportasjen sammenligner snus med andre varer som er helsefarlig.

Fett, ferdigmat og sukker, der Helsedirektoratet nå kjører en reklamekampanje for sistnevnte, for at barn skal innta mindre sukker. Fordi man vet at dette fører til overvekt som igjen kan føre til dødelige folkesykdommer som hjertekar-sykdommer og diabetes type 2.

«Brus, søt saft, godteri, kaker og kjeks», nevner direktoratets talsperson i TV 2-reportasjen.

Frikjent for kreft

I Folkehelseinstituttets rapport «Helserisiko ved bruk av snus» fra 2014, står det følgende: «Det er overbevisende holdepunkter for at bruk av røykfri tobakk øker risikoen for kreft i bukspyttkjertelen, spiserøret og munnhulen.»

Kreftregisterets nettsider kan man lese at «bruk av tobakk og snus øker risiko for å en rekke kreftsykdommer».

Men ettersom null personer har dødd som følge av snus, så blir det vanskelig å få helsemyndighetenes påstander til å gå opp. For i følge Kreftforeningen er overlevelsestallet for de som har fått kreft i bukspyttkjertelen lavest av alle kreftformer, med bare 8 prosent fem år etter diagnosen.

Får du kreft i bukspyttkjertelen er sjansen for å dø innen fem år altså over 90 prosent. Kreft i bukspyttkjertelen er også den kreftformen myndighetene mener det er sterkest holdepunkter for å få som følge av snusbruk. Men ifølge undersøkelsen publisert i The Lancet er tallet på døde som følge av snus lik null.

Dette støttes opp av oversikten over tobakksrelaterte krefttilfeller blant menn i Europa, der svenske menn er klart på bunn av rangeringen med 32 tilfeller pr. 10.000. Til sammenlinging ligger Norge fjerde sist på listen med 52 tilfeller pr. 10.000 innbyggere. Tobakksforbruket i de to landene er relativt lik, men svenske menn foretrekker i større grad snus fremfor sigaretter.

Del