Anerkjent medisinsk tidsskrift: Røyking er fremdeles kreftverstingen

Det medisinske tidsskriftet The Lancet melder i sin nyeste utgave at sigaretter igjen topper lista over risikofaktorer for kreft. 

Den årlige studien viser nok en gang at røyk er svært skadelig og en av de hyppigste årsakene til at folk dør av kreft.  

Men sigarettene er ikke det eneste som er farlig. Etter sigarettrøyking følger alkohol og fedme som store risikofaktorer for kreft globalt, viser studien publisert i det britiske prestisjetidsskriftet The Lancet. Til sammen kan røyk, alkohol og høy BMI være årsaken til så mange som 4,45 millioner kreftrelaterte dødsfall i 2019. Det tilsvarer halvparten av alle dødsfall knyttet til kreft verden over. Lungekreft og kreft i luftrøret og bronkiene er øverst på lista over krefttyper som leder til dødsfall hos begge kjønn. 

I 2021 fikk 36 998 nordmenn kreft ifølge tall fra Kreftregisteret. Lungekreft er den kreftformen som er oftest er forårsaket av røyking, og som fører til flest dødsfall, også i Norge. Dette til tross for at røyking er et mer utbredt problem i andre land. 

– Også her er skadevirkningene så store at fagfolk har vondt for å ta det innover seg, sier forsker og overlege Tom K. Grimsrud om The Lancet-studien til NRK. Grimsrud peker videre på viktigheten av å ha gode tall som kan bidra til å forebygge kreft på verdensbasis. 

Ifølge Dr. Christopher Murray, direktør ved University of Washington, kunne nesten halvparten av alle verdens krefttilfeller vært unngått med tidlig forebygging. Økte avgifter på tobakk trekkes i studie frem som et viktig tiltak med forebyggende effekt. 

Hva med snus, da? 

På verdensbasis er det fremdeles ingen registrerte dødsfall som kan knyttes til røykfrie tobakksprodukter som snus. 

Tidligere i år uttalte tobakksforsker Karl Erik Lund til Morgenbladet at Norge bør regulere tobakks- og nikotinprodukter etter skadegrad, og opplyse om den store risikoforskjellen mellom snus og røyk. 

– Istedenfor å hindre adgang til skadereduserende nikotinprodukter, burde myndighetene benyttet disse for raskt å fase ut røykingen, sier Lund i saken. 

Om du vil lese studien i The Lancet finner du den her: The global burden of cancer attributable to risk factors, 2010-19: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019 (August 2022) 

Del