Amerikanske leger kjemper for skadereduksjon

To amerikanske leger går til kamp for å redusere røykingen i USA. De ser på svensk snus som en del av løsningen, skriver Huffington Post.

Av Snusinfo.no

«Amerikanske myndigheter er så besatt av tanken på et tobakksfritt samfunn at de sprer usannheter til befolkningen og sørger for at sigarettene kommer til å fortsette å dominere det amerikanske markedet», sier de to legene.

Dr. Joel Nitzkin og Dr. Brad Rodu har begge jobbet med tobakkskontroll siden 1970-tallet. Nå ønsker de å bruke kunnskapen sin for at millioner av amerikanske røykere skal ha tilgang til et langt mindre skadelig alternativ. De vil at myndighetene skal legge bort fordommene og opplyse befolkningen om snus og e-sigaretter som alternativ.

– Regjeringsfundamentalisme

De amerikanske myndighetene har tatt en rekke grep for å hindre mer bruk av både snus og e-sigaretter, blant annet krav til forskning som kan ta flere tiår å fullføre. Det er helt galt valg, ifølge de to legene.

«Dette er reguleringsfundamentalisme, en byråkratisk labyrint som sender røykfri tobakk, e-sigaretter og skadereduksjon til limbo. Når de skaper denne forsinkelsen fortsetter sigarettene å dominere det amerikanske markedet og 440.000 amerikanske røykere vil dø hvert år.»

– Se til Sverige

Svaret ligger, ifølge de to legene, i Sverige. De viser til at Sverige er det eneste landet hvor røyking ikke har vært den dominerende måten å bruke tobakk på. Det har ført til at landet har de laveste forekomstene av tobakksrelaterte sykdommer blant alle høyt utviklede land. «Når det kommer til tobakk, er Sverige unike i EU, hvor resten av unionen har et forbud mot snus. Effekten av forbudet er slående. Hvis resten av EU hadde brukt tobakk på samme måte som svenske menn, hadde man kunne unngått nesten 300.000 dødsfall hvert år.», sier de to.

De to understreker at ingen tobakksprodukter er ufarlige, men at en overgang fra røyking til snus reduserer helserisikoen med hele 98 prosent.

«Risikoen er så liten at selv store epidemiologiske studier ikke kan bevise at snus forårsaker noen sykdommer i det hele tatt», konkluderer legene.

Les hele intervjuet med legene her (ekstern lenke).

Del