8 år med Bent Høie og «krigen mot tobakk»

For snart åtte år siden, 16. oktober 2013, ble Erna Solbergs regjering utnevnt i statsråd. Gjennom denne perioden har vi sett flere forandringer, noen store og noen små. Noen har fungert godt, og noen ikke. For snuserne blant oss, husker vi nok spesielt godt Bent Høie og hans kamp mot tobakken med introduksjonen av de grønne boksene.

Av: Silje Bekkelund

Bent Høie har gjennom sin tid i stortinget gjort store tiltak for å redusere antall røykere, og samtidig rettet et fokus på markedsføringen mot unge snusere. På veien har det vært vinn og tap. Har antall unge snusere sunket? Hvilke endringer har vi sett? Vi har tatt en oppsummering.

i 2013 kunne et norsk designbyrå stikke av med seieren i Norsk Designråds kåring av beste emballasje på snus. Designet skulle appellere til de unge. Det falt ikke i god smak hos alle, og heller ikke hos helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Vi vet at unge blir påvirket av utseendet på tobakksemballasjen. Det kan være dette som får dem til å prøve tobakk for første gang, eller la være. Det er ingen som ønsker at barn og unge skal begynne med tobakk og det er på tide å sette en stopper for markedsføringen av tobakksprodukter rettet mot barn og unge, uttalte Bent Høie i en pressemelding i 2015.

Samtidig kom også nyheten om helseministerens nye tiltak for å få ned bruken av tobakk. Den nå ikoniske grønnfargen, omtalt som verdens styggeste farge, ble introdusert for det norske folk. Hjalp det?

Hit and miss
1. juli 2018, ble de nye, standardiserte snusboksene lansert.

– Den sterke økningen i snusbruk blant unge kom etter at industrien begynte med snusbokser med ny design og nye farger, sa Høie i en pressemelding fra regjeringen i 2017.

Ett år senere, 1. juli 2018, inntrådte endringene i den nye tobakksloven og de nye snusboksene ble lansert. I februar 2019, kunne Nettavisen melde at de nye snusboksene ikke så ut til å bremse snusingen, heller tvert imot. Snusselskapene rapporterte om rekordsalg.

Det viste seg at flere faktisk var positive til det nye designet, blant annet studenter på Kunsthøyskolen i Oslo, som uttalte at boksene kunne gjøre det mer attraktivt å snuse.

Flere unge snusere
Ifølge SSB, snuste 12 prosent daglig i 2017. Dette var også det første året hvor andelen dagligrøykere var lavere enn for dem som snuste daglig. I 2021, viser tall fra SSB at 13 prosent av befolkningen snuste daglig i 2020. Ifølge SSB, viser det seg også at 1 av 4 født på 1990-tallet snuser daglig. Bruken av snus har ikke avtatt, men økt.

SSB melder også at snusing blir stadig mer utbredt blant unge. I 2008 brukte 12 prosent av de på 16 år eller eldre, snus daglig. I 2020 økte denne andelen til hele 27 prosent.

Ifølge Helsedirektoratet, er det kun 1 prosent av ungdom mellom 16 og 24 år som røykte daglig i 2020. I løpet av de siste 10 årene har daglig røyking i denne aldersgruppen blitt redusert fra 12 til 1 prosent.

Seier for folkehelsen, tap for miljøet
Til tross for den overraskende positive responsen fra forbrukerne, mente folkeministeren og helseministeren at de nye plastikkboksene var en seier for folkehelsen. Flere var derimot usikre på om seieren var like stor for miljøet.

Spesielt en snusprodusent reagerte da de måtte fjerne pappbunnen på ett av sine produkter. Noe som resulterte i 50 tonn ekstra plast i produksjonen. Dette skapte også reaksjoner hos Anja Bakken Riise, leder i Fremtiden i våre hender.

– Her må det jo finnes en bedre løsning. Politikerne våre kan ikke innføre regelverk som tvinger produsenter til å bruke mer plast enn de ønsker, sa Riise til Nettavisen, og understrekte at produsentene også måtte strekke seg for å finne miljøvennlige alternativer.

Konklusjon
Om vi skal trekke en konklusjon ut ifra Bent Høies 8 år som helse- og omsorgsminister, må det regnes som en stor seier for folkehelsen at antallet unge røykere har gått ned. Antall unge snusere har dog økt, i likhet med plast i naturen. Hva som skjer til neste år og årene som kommer, gjenstår å se. Blir det nye bokser, tro? Sannsynligvis ikke. En god debatt rundt sidestillingen av røyk og snus hadde kanskje vært bedre?

Del