6.200 nordmenn dør av røyking årlig

…mens for snus er tallet 0, ifølge Folkehelseinstituttet.

Hvert år dør 6,3 millioner mennesker på grunn av sigarettrøyking. Det fremgår av rapporten Global Burden of Deceaces. I den samme rapporten tilskrives røykfri tobakk 48.000 årlige dødsfall, mens tallet for svensk snus er 0.

Rapporten er publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet, og gjengitt i Norge av blant annet TV 2.

6200 nordmenn

Folkehelseinstituttet (FHI) har på bakgrunn av den globale rapporten gitt ut rapporten «Sykdomsbyrde i Norge». Her er tallene brutt ned på landsbasis.

Her til lands kan 6.200 årlige dødsfall tilskrives sigarettrøyking, mens 0 kan tilskrives røykfri tobakk.

Ifølge nevnte rapport er røyking den tredje mest vanlige årsaken til dødsfall her til lands, og drøyt 3 prosent av tallene skyldes passiv røyking.

Kilde: Sykdomsbyrde i Norge, FHI

Kilde: Sykdomsbyrde i Norge, FHI

Røyketallene er også omtalt av norske helsemyndigheter her og her.

Del