I 1980 røyket én av tre mellom 16 og 24 år

Mye har heldigvis skjedd på 40 år. I 1980 røyket hele 35 prosent av den norske befolkningen mellom 14 og 24 år. I 2020 var tallet én prosent.

 Av Petter Gjelsnes

Tall fra SSB viser at tilsvarende tall for nevnte aldersgruppe var på 29 prosent i både 1990 og 2000. Det er med andre ord de siste 20 årene vi har sett en enorm nedgang. Når det ses på tallene for befolkningen generelt (16 til 74 år), var det 36 prosent som røyket i 1980. I 2020 er tilsvarende tall på 9 prosent.

I 2020 var det flest røykere i aldersgruppen mellom 55 og 64 år med 17 prosent. I 1980 var det flest røykere mellom 25 og 34 år med 43 prosent.

Snus vokser

Antall snusere går derimot opp. Mens 7 prosent snuste daglig i 2010, var tilsvarende tall på 13 prosent i 2020. Mens det er færrest røykere blant de unge, er det i denne aldersgruppen det er flest snusere. I 2010 snuste syv prosent av de mellom 16 og 34 år daglig, mens tilsvarende tall for de mellom 25 og 34 år var på 17 prosent. I 2020 var tallene på 13 og 18 prosent.

Snusing har med andre ord økt i utbredelse de siste ti årene, og da særlig blant unge menn. 30 prosent av menn i alderen 25 til 34 år snuste daglig i 2020. Blant kvinner har snusing vært mest utbredt blant de helt unge kvinnene mellom 16 og 24 år. Andelen kvinner som snuser, er imidlertid langt lavere enn blant menn med syv prosent for kvinner og 19 prosent for menn.

Del